Trial Xtreme 3

Trial Xtreme 3

S više od 50 milijuna preuzimanja Trial Xtreme nosi titulu možda i ponajbolje 3D simulacije vožnje motora. Uhvatite se u koštac sa Trial Xtreme jer 7 svjetova i 137 nivoa čeka da ih osvojiš. Igra ima odličnu fiziku kao i igrivost. Dostupna je za Android i iOS platformu.

Google Play – Trial Extreme 3

Trial Xtreme 3

KOMENTARI